"...iar Adevărul vă va face liberi..." (Ioan 8,32)

    Realitătile si problemele comunitătii noastre sunt reflectate în gazeta parohială "Obstea Ortodoxă". S-au realizat un film si mai multe emisiuni radiofonice la radio "TRINITAS", toate având scopul de a înbunătăti domunicarea dintre oameni. O atentie deosebită se îndreaptă spre constituirea unui grup civic de suport pentru rezolvarea proiectelor locale.

"Întru El, orice zidire bine alcătuită creste ca să ajungă un locas sfănt întru Domnul" (Eleseni 2,21)

    Biserica principală este cea din satul Glvănestii-Vechi, având hramul "Adormirea Maicii Domnului". Ea a fost ridicată la 1822 de boierul Nicolae Hagicolea pe locatia unei biserici mai vechi. Iconostasul deosebit de valoros este datat de la mijlocul secolului al XIX-lea, iar în acest an va fi restaurat în întregime.

    Celelalte locasuri de cult sunt reprezentate de paraclisul de cimitir din Glvăvănestii-Noi, având hramul "Sf. Cuv. Parascheva"(1968) si paraclisul de cimitir din Stolniceni, având hramul "Sf. Arh. Mihail si Gavril"(1972), ambele restaurate integral în ultimii 2 ani.

    Ele sunt expresia tenacitătii si vredniciei acestor oameni, dacă trebuie să ne gândim că ele au fost construite fără aprobarea autoritătilor din acea vreme.

Căci flămând am fost si Mi-ati dat să mănânc, însetat am fost si Mi-ati dat să beau, străin am fost si M-ati primit.

"Gol am fost si M-ati îmbrăcat, bolnav am fost si M-ati cercetat, în temnită am fost si ati venit la Mine." (Matei 25,35-36)

    În sprijinul acestor învătături, în parohia noastră am înfiintat Centrul Misionar "Vasiliada", ce fiintează în spiritul epocii patristice, având ca reper activitatea Sf. Vasile cel Mare

 

Pagina precedentă Pagina următoare

COPYRIGHT© 2004, Hîncu Andrei. Toate drepturile rezervate