"A căzut ploaia, au venit râurile mari, au suflat vânturile, si au bătut în casa aceea, dar ea n-a căzut, fiindcă era întemeiată pe stâncă" (Matei 7,25)

Mitropolia Moldovei si Bucovinei

  Parohia Glăvănesti

    Dragă prietene, de vei merge vreodata pe Valea Jijiei, urcând pe drumul ce duce de la Iasi spre Botosani, încetineste-ti pasul, trecând pe lângă obstea noastră crestină din GLĂVĂNESTI.

    Vei întâlni o lume aparte, plină de farmec, cu oameni blajini peste care vitregiile vremii nu au avut timp să lase decât semnele CREDINTEI. De oriunde vei veni la noi, vei fi întâmpinat de troite si chiar dacă apa lipseste, oamenii acestor locuri nu pregetă să sape fântâni pentru drumetii însetati si să facă praznic din holdu fiecărui an. Astfel asteaptă ei, statornici în CREDINTA lor de către DUMNEZEU, un veac de pace si bunăstare pentru copiii copiilor lor.

    Si dacă apele Jijiei mătură de multe ori podurile, sau câmpurile sunt pârjolite de arsita stepei, dăinuirea lor milenară e dată de un material mai tare ca piatra: E rânduiala sufleteasca sub semnul CREDINTEI.

    Localitatea Glăvănesti se găseste la extremitatea nordică a judetului Iasi, în zona central-estică a Câmpiei Moldovei, pe cursul mijlociu al râului Jijia. Accesul este posibil pe calea ferata nr. 608 Iasi-Dorohoi si pe drumul judetean DJ828H.

    Climatul zonei este temperat continental de nuantă excesivă, cu veri secetoase si ierni grele, temperatura medie anuala fiind de 9-10°C, cu precipitatii relativ reduse(400-500 mm medie anuală, întâlnindu-se fenomenul de secetă), iar vânturile sunt preponderent nord-vestice.

    Vegetatia o reprezintă pajistile stepice si de luncă, adăpostind o faună bogată de rate sălbatice, berze, iepuri si mistreti.

    Tipurile de soluri sunt cele aluvionare si cernoziomurile levigate. Relieful colinar activ generează alunecări de teren.

    Reteaua hidrografică este formată din râul Jijia cu afluentii săi, Pr. Glăvănesti si Pr. Cracalia, care se revarsă aproape în fiecare an, producând inundatii.

Pagina următoare

COPYRIGHT© 2004, Hîncu Andrei. Toate drepturile rezervate